ثبت در سایت همایش ایندکس

دستورالعمل: همایش شما در بخش همایش‌های ویژه نمایش داده خواهد شد و تا یک ماه به صورت مستقیم در معرض دید کاربران سایت قرار خواهد گرفت. بنابراین دانشجویان و پژوهشگران بیشتری همایش شما را خواهند دید. مزایای ثبت در بخش همایش‌های ویژه:

– لینک مستقیم به سایت همایش

– قرارگیری همایش در بخش همایش‌های ویژه

– آشنایی بیشتر دانشجویان و پژوهشگران با همایش

نمایش در بخش همایش‌های ویژه صفحه اول

ثبت همایش

نمایش در بخش همایش‌های ویژه صفحات داخلی

ثبت همایش