نوشته‌ها

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار اردیبهشت ۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان، پژوهشگران و اساتید رشته‌های مختلف مدیریت و حوزه‌های مربوطه دیگر می‌رساند که دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار تحت نظر دانشگاه تبریز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس بوجود آوردن بستری برای ارائه یافته‌ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات گوناگون است تا زمینه یادگیری متعامل از سایرین را فراهم کرده و فارغ از چارچوب‌های همایش‌های مرسوم بتواند راه را برای ارتقای سطح دانشی شرکت کنندگان هموار سازد.

با توجه به حمایت نهادهای علمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و برخی دیگر از نهادها از دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کارو همچنین اخذ مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام توسط مدیران این کنفرانس، شرکت در آن به کلیه دانشجویان و پژوهشگران توصیه می‌گردد. در ادامه می‌توانید با محورهای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار آشنا شوید.

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

محورهای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

– استراتژی‌ها، چالش‌ها و مدیریت آن‌ها

– تحول سازمانی و مدیریت تغییرات

– تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز کسب و کار

– ساختاردهی در سازمان‌های امروزی

– مدیریت پروژه و چالش‌های سازمان‌های پروژه محور

– مدیریت تولید و عملیات سازمان‌های صنعتی و خدماتی

– مدیریت منابع انسانی و چالش‌های پیش رو در آن

– بازاریابی و فروش محصولات و خدمات

– مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری

– بازرگانی داخلی و خارجی

– حسابداری و گردآوری و تحلیل اطلاعات مالی

– فن‌آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و غلبه بر چالش‌ها

– توسعه اقتصادی و راهکارهای غلبه بر موانع توسعه

– اقتصاد سنجی و تحلیل‌های اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مدیریت و تصمیم گیری

– سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی تاثیر گذار بر کسب و کارها

– کارآفرینی و چالش‌های پیش رو برای کارآفرینان

– مدیریت بحران و ایمنی

– تعالی سازمانی

– مدیریت در حوزه سلامت

– مدیریت جهانگردی

– مدیریت کسب و کار ورزشی

تاریخ‌های مهم دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری همایش: ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

وبسایت همایش: www.icmbtu.ir

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

به اطلاع دانشجویان، پژوهشگران و اساتید رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری می‌رساند که دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه تبریز و با حمایت برخی از برجسته‌ترین نهادها و موسسات علمی و دانشگاهی ایران برگزار خواهد گردید. هدف از برگزاری این همایش ایجاد فرصتی برای محققان و دست اندرکاران حوزه سازمانی است تا با بوجود آوردن بستری برای ارائه یافته‌ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات گوناگون، زمینه یادگیری متعامل از سایرین را فراهم کند. در ادامه می‌توانید با محورهای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار آشنا شوید.

محورهای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

– استراتژی‌ها، چالش‌ها و مدیریت آن‌ها

– تحول سازمانی و مدیریت تغییرات

– تصمیم گیری در شرایط چالش بر انگیز کسب و کار

– ساختاردهی در سازمان‌های امروزی

– مدیریت پروژه و چالش‌های سازمان‌های پروژه محور

– مدیریت تولید و عملیات سازمان‌های صنعتی و خدماتی

– مدیریت منابع انسانی و چالش‌های پیش رو در آن

– بازاریابی و فروش محصولات و خدمات

– مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری

– بازرگانی داخلی و خارجی

– حسابداری و گردآوری و تحلیل اطلاعات مالی

– فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و غلبه بر چالش‌ها

– توسعه اقتصادی و راهکارهای غلبه بر موانع توسعه

– اقتصاد سنجی و تحلیل‌های اقتصادی بعنوان ابزاری جهت مدیریت و تصمیم گیری

– سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی تاثیر گذار بر کسب و کارها

– کارآفرینی و چالش‌های پیش رو برای کارآفرینان

– مدیریت بحران و ایمنی

– تعالی سازمانی

– مدیریت در حوزه سلامت

– مدیریت جهانگردی

– مدیریت کسب و کار ورزشی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

مزایای شرکت در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

– دارای مجوز معتبر و کد اختصاصی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

– حمایت دانشگاه تبریز از همایش

– ارائه گواهی به شرکت کنندگان

– آشنایی با اصول مقاله نویسی و ارائه مقاله

– آشنایی با جدیدترین یافته‌های علمی در حوزه‌های مدیریت و کسب و کار

تاریخ‌های مهم دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری همایش: ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سایت همایش: www.icmbtu.ir